اطلاعیه جذب مدرس          حضور جمعی از مدرسین مجتمع فنی تهران در همایش گذر به IP V6          برگزاری دومین پکیج آموزشی MCSE 2012 R2           سمینار معرفی دوره MCSE2012R2          برگزاری اولین دوره MikroTik در شعبه ابن سینا          نمایشگاه ITDMex          سمینار