سمینار          انتشار کتاب واژه پرداز پیشرفته 2013 - Microsoft Word Advanced          انتشار کتابی جدید با عنوان ICDL 2013          برگزاری کارگاه آموزشی رایگان با هدف معرفی قابلیت های جدید Microsoft Office 2013           کسب عنوان برترین موسسه آموزشی کشور درسومین جشنواره فناوری (ایتا) توسط مجتمع فنی تهران با رای قاطع مردم           ستاره دیگری در آسمان پرستاره مجتمع فنی تهران درخشید          برگزاری اولین دوره Upgrade to MCSA2012 در دپارتمان ICT شعبه ابن سینا           برگزاری نخستین دوره آموزش Microsoft Office SharePoint 2010          حضور مجتمع فنی تهران در هجدهمین نمایشگاه الکامپ           برگزاری همزمان دو دوره آموزش تربیت مدرس +Certified Technical Trainer - CTT در شعبه ابن سینا