برگزاری اولین دوره MikroTik در شعبه ابن سینا          برگزاری آزمون GRE          نمایشگاه ITDMex          سمینار