سفر رایگان استانبول          کمپ 4 روزه میکروتیک          اطلاعیه جذب مدرس          برگزاری دومین پکیج آموزشی MCSE 2012 R2           سمینار معرفی دوره MCSE2012R2          برگزاری اولین دوره MikroTik در شعبه ابن سینا          نمایشگاه ITDMex          سمینار